Adoptiecontract & Afstandsverklaring

Nederlands:
Inhoud adoptiecontract

Bijsluiter bij adoptiecontract
Handleiding houden van huisdieren LICG

English:
Content adoption agreement
Brochure with adoption agreement

Het kan in een enkel geval voorkomen dat de match tussen een kat/hond en de adoptant niet klikt. Het team van Little Tigers zal in zo’n geval eerst proberen uit te zoeken wat daarvan de oorzaak is, en de adoptant vervolgens helpen de situatie te verbeteren.

Mocht het desondanks toch niet lukken, dan verwachten wij dat de adoptant het dier terug geeft aan de Stichting Little Tigers. Omdat wij bij het terug nemen van het dier kosten moeten maken voor, onder andere, het herhuisvesten en het opnieuw ter adoptie aanbieden, zullen we de adoptant €30,00 voor een kat en €50,00 voor een hond in rekening moeten brengen.

De teruggave van het dier wordt formeel vastgelegd in een zogenaamde afstandsverklaring.

Nederlands: Afstandsverklaring
English: Waiver

Deze Little Tigers & Wolves wachten op een liefdevol thuis