Adoptiecontract & Afstandsverklaring

Adoptiecontract
Afstandsverklaring

Het kan in een enkel geval voor komen, dat de match tussen een kat/hond en de adoptant niet klikt. Het team van Little Tigers zal in zo’n geval eerst proberen uit te zoeken, wat daarvan de oorzaak is, en de adoptant vervolgens helpen, de situatie te corrigeren.

Mocht het desondanks toch niet lukken, dan verwachten wij, dat de adoptant het dier terug geeft aan de Stichting Little Tigers. Omdat wij bij het terug nemen van het dier kosten moeten maken voor, onder andere, het herhuisvesten en het opnieuw ter adoptie aanbieden, zullen we de adoptant €30,00 voor een kat en €50,00 voor een hond in rekening moeten brengen.

De teruggave van het dier wordt formeel vastgelegd in een zogenaamde afstandsverklaring.

Afstandsverklaring

Maak kennis met onze Little Tigers

wachtend op een liefdevol thuis