Vrienden van Little Tigers

Help ons helpen
Waarom hebben wij vrienden nodig?

Little Tigers is een stichting zonder winst oogmerk. Dat houdt in, dat alle financiële middelen vrijwel direct weer worden gebruikt voor het steunen van de activiteiten van onze contactpersonen in het buitenland. Met deze middelen wordt o.a. het volgende gedaan:

1 Aanschaf van voedsel ten behoeve van de katten in de diverse opvang verblijven in het buitenland;
2 Een bijdrage leveren bij de betaling van de dokters- en verzorgingskosten van zieke katten;
3 Het ondersteunen van castratie/sterilisatie campagnes voor de zwerfkatten;
4 Het helpen verbeteren van de huisvesting van de diverse opvang verblijven in het buitenland;
5 Het verlichten van problemen bij optredende nood situaties, zoals de watersnood in Zuid Spanje eind vorig jaar;
6 Het verzenden van voedsel, geneesmiddelen, speeltjes etc. naar onze buitenlandse contacten;
7 Het verzorgen van vervoer naar Nederland van de te adopteren katten;
8 etc., etc., etc. …..

Dit is maar in vogelvlucht een overzicht wat er met het geld gebeurt, maar één ding is zeker: ER IS NOOIT GENOEG.

Het team van Little Tigers stelt dan ook elke steun, in welke vorm dan ook, zeer op prijs. Daarom hebben we de club “Vrienden van Little Tigers” in het leven geroepen. Op deze manier mikken wij op een iets meer constante bron van inkomsten en dus een vaste groep van donateurs: Mensen, die bereid zijn, zich voor langere tijd aan Little Tigers te binden met een een regelmatige, vaste bijdrage, zodat wij onze acties beter kunnen plannen en uitvoeren en onze contacten in het buitenland beter en meer op maat kunnen helpen.

Dankzij de Vrienden van Little Tigers direct hulp bieden aan Joshua, een van de noodgevallen van Kerrie. Lees het verhaal van Joshua

Meld je aan als vriend

Je kunt lid worden van de “Vrienden van Little Tigers” als je ons toezegt minimaal maandelijks €5,00 op de rekening van de stichting te storten:  NL58 SNSB 0956 9884 07, op naam van Stichting Little Tigers, onder vermelding  van “vaste donatie”. Elk bedrag vanaf €5,00 euro is van harte welkom en zal altijd goed worden besteed. We zullen één keer per jaar laten zien, wat we met dat geld allemaal extra hebben kunnen doen.

Ben je bereid, deze verplichting aan te gaan, meld je dan bij ons aan, we nemen dan snel contact met je op.

Uw steun redt levens!

Het verhaal van Joshua, één van de noodgevallen van Kerrie.

Hoe het begon:

Urgent help is needed for Joshua, the cat who was attacked by the pound dog. We must arrange spinal surgery for him asap, if he is to have any future. He needs the surgery and likely a week hospitalized, probably around 400 euros which we don’t have so we have to ask for help. Donations no matter how small, will all add up.

He’s really trying hard to survive but this damage needs urgent repair. He has gained a little response in his back legs but he has had to have a catheter since last week and be hospitalized as his bladder will not empty. Further investigation has shown that he has damage to his 5th vertebra from one of the deep bites, not seen on previous less detailed xrays and subsequent damage/pressure on the spinal cord,; causing the leg and bladder paralysis. His only chance is if the surgeon can remove the loose bone fragments, trying to release the pressure on his spinal cord…we must try to get this done tomorrow.

This is similar to Captain Morgan’s pellet removal surgery (who is now walking, albeit wobbly but he’s doing well). Joshua really wants to survive; he has an amazing appetite which is very reassuring as cats often stop eating in times of pain and stress. The poor thing has been fighting a cold too, but still wants to eat! We want to give him the chance to keep going.

Any help for our little fella will be greatly appreciated;


En de situatie van kort geleden:

Hi everyone it’s Joshua! Just want to say thank you so much to everyone who helped save my life! To the emergency team who all dropped everything to help me when my lungs were punctured and I was minutes from death and to the surgical team who later operated on my spine. And to all those donated! I have a very long way to go but I am trying, I am starting to be able to put a little weight on my legs and take a few steps a few times a day. My foster mum says I walk like I’ve had 10 pints of beer! Every day I am getting a little stronger but it’s really not easy. I am not strong enough to use the litter tray yet so it’s not easy for me or my foster mum but I hope I can get to return to being able to. I wish I was back to how I was before the attack but I am doing my best. Keep sending me positive energy please!

Hiernaast in chronologische volgorde,
– Hoe Joshua er oorspronkelijk uit zag
– Joshua net voor z’n operatie
– Een video 1 dag na z’n operatie
– en 2 foto’s van ongeveer nu

Dankzij de Vrienden van Little Tigers hebben wij 200,00 euro aan de operatie- en verzorgingskosten kunnen bij dragen.