Wist je dat….

 Met jouw steun

Sterilisatie en castratie
De enige manier om momenteel in Spanje de enorme groei van de populatie zwerfkatten en verspreiding van besmettelijke ziektes als FIV tegen te gaan, is deze katten tijdelijk op te vangen voor sterilisatie of castratie. Na de behandeling worden de dieren weer uitgezet in hun eigen gebied.
Deze acties worden op geen enkel niveau door de Spaanse overheid gesteund. Door de steun van onze donateurs  kunnen deze belangrijke acties worden voortgezet

Hulp aan asielen
Dierenasielen in Spanje blijven totaal verstoken van overheidssubsidies. Alle onkosten moeten worden opgebracht door de vrijwilligers die er werken. Er moeten regelmatig dierenartsen worden betaald, en niet alleen voor het steriliseren of castreren van katten. Ook gewonde zwerfdieren die binnen worden gebracht, moeten worden geholpen. De huisvesting van de dieren is vaak armoedig en moet men zich behelpen met wat voorhanden is. Verder is er vooral altijd behoefte aan voer, maar ook aan benches, kattenbakvulling, transportboxen, speelgoed etc. Kortom, alles om het leven van de katten zo aangenaam mogelijk te maken.

Structurele hulp en verbetering zijn zonder financiële steun en donaties in natura niet mogelijk!

Donaties in natura  die aan de Stichting Little Tigers worden gedaan, zijn aftrekbaar voor de belasting, mits de bonnen voor die goederen aan de belastingdienst kunnen worden overlegd.

Kosten voor tijdelijke opvang in Nederland
De onkosten die worden gemaakt voor het opvangen van katten en/of honden ten behoeve van de Stichting Little Tigers, kunnen worden afgetrokken van de belasting. Het gaat hier om zaken als voer en kattenbakvulling. Deze worden gezien als donaties in natura aan de Stichting. Wel moet u dan de bonnen voor de gemaakte kosten bewaren, om aan de belastingdienst te kunnen aantonen, dat deze uitgaven zijn gedaan.

Buitenlandse zwerfkatten en Nederlandse asielkatten

Het is een misverstand dat adoptie van buitenlandse zwerfkatten het herplaatsen van Nederlandse asielkatten – in welk opzicht dan ook- belemmert.

Uit een rapport over 2017 van Animal Medical Care Foundation en Stray Animal Foundation Platform blijkt dat op de totale aanwas van katten in Nederland het aantal geïmmigreerde katten in 2016 slechts 0,38% was. In 2016 was het aantal opgenomen katten in asielen van de Dierenbescherming bovendien zelfs al kleiner dan het aantal katten dat het asiel heeft verlaten.

LET OP: Het is belangrijk dat een buitenlandse kat via een betrouwbare organisatie wordt geadopteerd. Deze zwerfdierstichtingen gaan zorgvuldig om met de bemiddeling van de katten naar een nieuwe eigenaar en met nazorg waar nodig.

Voor meer informatie: www.stray-afp.org of Facebook